Pomaga zmierzyć dystans w linii prostej zarówno w km/m dla wszelkiego rodzaju śmigłowców (RW) oraz miarka w NM pozwala zrobić to samo do wszelkiego rodzaju samolotów w tym myśliwców , bombowców , UAV.
Pozwala zmierzyć również dystanse do celu , do friendly forces itd.

Linijka specjalistyczna (cm,NM,1:50k,1:25k) – JFIRE 2/2 zawiera:
1 – linijka – 0-20 cm
2 – linijka – 0-5 NM
3 – skala wewnętrzna 1:50.000 – 0-8
4 – skala wewnętrzna 1:25.000 – 0-4

Bardzo elastyczna, z dwoma trzpieniami w punkcie 0, aby mocować w protraktorach w punkcie centralnym, ma to na celu ułatwienie robienia pomiarów.