Zakres działania:

Szkolenia z terenoznawstwa i nawigacji.

Poziomy zaawansowania szkoleń
I. Podstawowy – celem jest poznanie podstawowych informacji o mapie, kompasie (busoli), nawigacji. Nauczenie się prawidłowego orientowania mapy w terenie i marszu wg niej, pomiarów i wyznaczania azymutów na mapie i w terenie. Odczytywanie współrzędnych i wyznaczania położenia punktów na mapie oraz podstawowych metod określania miejsca pobytu w terenie. Wykorzystanie PROTRAKTORÓW DIFOU w pracy z mapami. Wersja uproszczona może odbyć się bez wychodzenia w teren.
II. Rozszerzony – na tym poziomie uczestnicy szkolenia poznają rozszerzony zakres wiedzy teoretycznej o mapach topograficznych, w tym o odwzorowaniach, podziale na arkusze, godłach, treści mapy. Ćwiczenia biurowe/sztabowe obejmują zadania czytania treści mapy,  pomiary, obliczenia i wyznaczania współrzędnych (protraktory), azymutów. Podstawy planowania tras i sporządzania planów i szkiców marszu. W terenie realizacja marszów wg planu i szkicu.
III. Zaawansowany 1 – kolejny zakres wiedzy teoretycznej o mapach, współrzędnych, analizie treści map dla konkretnych celów (planowanie tras, planowanie obserwacji, określanie widoczności itd.). Ćwiczenia z planowania i realizacji marszów w różnych terenach. Pomiary terenowe i wykonywanie szkiców terenowych. Rozszerzony zakres ćwiczeń z analizowania mapy oraz analiz mapa-teren.
IV. Zaawansowany 2 – zakres szkolenia uzgadniany indywidualnie. Sugerowane jest poświęcenie większej ilości czasu na zadania i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie – PROTRAKTORY – oddzielne szkolenie obejmujące tematykę wykorzystania protraktorów w pracy z mapami.

Każde szkolenie może zostać dostosowanie do indywidualnych potrzeb i poziomu uczestników. Od poziomu rozszerzonego (II.) uzgodnienie zakresu tematycznego jest konieczne.

Inne szkolenia

– Broń kulowa (instruktor oraz pomoc instruktora) – Mauser da90, Mauser 98k, AK47, Toz7, PPS, Mossberg, Glock, TT,     Kralarms strzelba, PDP 5,
– Samoobrona (Krav Maga, Arnis).
– Przetrwanie w terenach naturalnych i zurbanizowanych.
– Umiejętność radzenia sobie w każdych warunkach oraz sytuacjach, które los nam „zwalił” na głowę.